ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Συρακούλης Γεώργιος
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA550/

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή, μεθοδολογίες σχεδιασμού, ανάπτυξη μεθόδων και αλγορίθμων σχεδιασμού πολύπλοκων ηλεκτρονικών συστημάτων από γλώσσες περιγραφής υλικού, αναλογικών και ψηφιακών. Εναλλακτικοί τρόποι περιγραφής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων, σχεδιασμός ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με CAD-tools (Front End – Back End), CAD tools για σχεδιασμό σε επαναπρογραμματιζόμενες συσκευές, όπως CPLDs/FPGAs. Σχεδιασμός ηλεκτρονικών συστημάτων ειδικού σκοπού, παραδείγματα ανάλυσης και σύνθεσης εξειδικευμένων ηλεκτρονικών συστημάτων για εφαρμογές, όπως επεξεργασία εικόνας, κρυπτογραφία, συστήματα πραγματικού χρόνου, βιολογικά συστήματα με χρήση κυψελιδωτών αυτομάτων, νευρωνικών δικτύων, ασαφούς λογικής και άλλων σύγχρονων υπολογιστικών τεχνικών. Βασικές αρχές λειτουργίας και εισαγωγή στο σχεδιασμό νευρομορφικών κυκλωμάτων και συστημάτων Ανάπτυξη CAD tools για προσομοίωση και έλεγχο λειτουργίας πολύπλοκων ηλεκτρονικών συστημάτων. Βιομηχανικές εφαρμογές.