ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Κατσίρη Ελευθερία
Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2
ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA510/

Περιγραφή Μαθήματος

Η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (ΑΑΥ) είναι η γνωστική περιοχή που μελετάει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση – ως προς την ευχρηστία – διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων (interactive computer systems) δηλαδή συστημάτων που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες, τις μεθόδους, τους κανόνες, τις αρχές σχεδιασμού και τα εργαλεία της διεπιστημονικής περιοχής αυτής. Στους φοιτητές θα ανατεθεί η υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου στη διάρκεια του εξαμήνου το οποίο μπορεί να αποτελείται από στάδια (modular) τα οποία θα παραδίδονται σταδιακά. Επίσης θα γίνει σειρά εργαστηρίων τα οποία συμπεριλαμβάνουν πρακτικά θέματα προγραμματισμού τόσο της λογικής όσο και του περιβάλλοντος διεπαφής απλών παιχνιδιών (games) με χρήση της πλατφόρμας .NET και της τεχνολογίας Universal Apps (στις γλώσσες C# και XAML). Επίσης συμπεριλαμβάνονται πρακτικές ασκήσεις σε θέματα κατανόησης αναγκών χρηστών και προτυποποίησης.