ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διδάσκοντες: Εφραιμίδης Παύλος
Εξάμηνο: 3ο Εξάμηνο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA566/

Περιγραφή Μαθήματος

Υπολογιστικά μοντέλα. Βασικές έννοιες αλγορίθμων. Πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Κλάσεις πολυπλοκότητας. Ασυμπτωτικές προσεγγίσεις και συμβολισμοί. Αναζήτηση και ταξινόμηση. Αναδρομικοί αλγόριθμοι. Δομές Δεδομένων. Στοίβες και ουρές. Συνδεδεμένες λίστες. Βασικές έννοιες δέντρων. Διάσχιση δέντρου. Δυαδικά δέντρα αναζήτησης. Ισοζυγισμένα δέντρα αναζήτησης. Ουρές προτεραιότητας. Κατακερματισμός. Αλγόριθμοι γραφημάτων. Άπληστοι αλγόριθμοι. Διαίρει και βασίλευε. Δυναμικός Προγραμματισμός. Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων και δομών δεδομένων σε περιβάλλον προγραμματισμού Java.