ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Νικολαΐδης Βασίλειος
Εξάμηνο: 9ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA419/

Περιγραφή Μαθήματος

Έλεγχος συχνότητας στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας: πρωτεύουσα ρύθμιση, ρύθμιση φορτίου-συχνότητας, αυτόματος έλεγχος παραγωγής. Έλεγχος τάσης στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, αυτόματοι ρυθμιστές τάσης, δευτερεύουσα ρύθμιση, αντιστάθμιση άεργης ισχύος. Εισαγωγή στην ευστάθεια μη γραμμικών συστημάτων. Ευστάθεια συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Ευστάθεια μόνιμης κατάστασης Μεταβατική ευστάθεια. Ευστάθεια συχνότητας. Ευστάθεια τάσης. Επίδραση της ρύθμισης τάσης. Συστήματα σταθεροποίησης. Μέτρα προστασίας συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας από φαινόμενα αστάθειας. Εφαρμογές με χρήση λογισμικού.