Προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2018-19 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)