Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο της Κοσμητείας της ΠΣ πατήστε εδώ.