Πρόγραμμα Erasmus

Από το 1996 το Δ.Π.Θ. συμμετέχει ενεργά λειτουργώντας ως φορέας υποδοχής και προέλευσης για εκατοντάδες εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές και διδάσκοντες τόσο του Δ.Π.Θ. όσο και ξένων Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον επίσημο διαδικτυακό τόπο για το Erasmus.

Για να κατεβάσετε τον Κανονισμό Κινητικότητας Erasmus πατήστε εδώ.