Τι είναι η Δομή Συμβουλευτικής & Προσβασιμότητας;

Η Δομή Συμβουλευτικής & Προσβασιμότητας (Δο. Συ. Π.) του Δ. Π. Θ. άρχισε να λειτουργεί από το 2018. Απευθύνεται σε φοιτητές με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, ιδιαιτερότητες και αναπηρίες και έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην προαγωγή της εποικοδομητικής μάθησης, της ακαδημαϊκής επιτυχίας και της κοινωνικοποίησής τους.

Αποτελείται από:

 • Το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
 • Το Τμήμα Προσβασιμότητας


Ποιοί μπορούν να απευθυνθούν στη Δο. Συ. Π.;

Δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών έχουν όλοι οι φοιτητές του Δ. Π. Θ. (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί)
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν.


Ποιές είναι οι προσφερόμενες υπηρεσίες της Δο. Συ. Π.;

Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 

 • Ατομική & ομαδική συμβουλευτική φοιτητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε:
 1. Σπουδές (μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες στη μελέτη και κατανόηση, άγχος εξετάσεων)
 2. Ακαδημαϊκή ζωή (δυσκολίες προσαρμογής στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, δυσκολίες στην οργάνωση και διαχείριση χρόνου, αρνητική στάση προς το αντικείμενο σπουδών)
 3. Κοινωνική ζωή (δυσκολίες στις φιλικές και οικογενειακές σχέσεις, απομόνωση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες αποδοχής και ένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον)
 4. Άλλα προβλήματα (ψυχοσωματικές διαταραχές, συναισθηματικά προβλήματα, εξαρτήσεις κ. α.)
 • Οργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων με βιωματικό και διαδραστικό χαρακτήρα
 • Υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας
 • Ενθάρρυνση και συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικοποίησης και πρωτοβουλίες εθελοντικής προσφοράς
 • Συνεργασία με φορείς της κοινότητας


Τμήμα Προσβασιμότητας

 • Ηλεκτρονική προσβασιμότητα
 1. Μετατροπή συγγραμάτων σε προσβάσιμη μορφή
 2. Προσαρμογή του περιβάλλοντος εκπαίδευσης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών Πληροφορικής
 3. Δημιουργία Προσβάσιμων Σταθμών Εργασίας Βιβλιοθηκών και Διαδικτύου
 • Προσβασιμότητα σε Κτίρια και Υποδομές του Δ. Π. Θ.
 1. Μελέτη προσβασιμότητας κτηρίων και λοιπών υποδομών
 2. Αξιολόγηση τροποποιήσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα κτήρια του Δ. Π. Θ.


Από ποιούς στελεχώνεται η Δο. Συ. Π.;

Η Δο. Συ. Π. επιβλέπεται επιστημονικά από μέλη Δ. Ε. Π. του Δ. Π. Θ., με αντικείμενο συναφές με το έργο της και στελεχώνεται:

α) Το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από Ψυχίατρο, Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς.
β) Το Τμήμα Προσβασιμότητας από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς & Μηχανικούς Υπολογιστών.

Επικοινωνία

Τηλ. +30 25310 39050, 39163
(Δευτέρα – Παρασκευή, 9 π.μ. – 3 μ.μ.)
email: dosyp@duth.gr

Website: https://dosyp.duth.gr

Διευθύνσεις

Κομοτηνή: Κτήριο Διοίκησης (Πρυτανεία), Πανεπιστημιούπολη

Αλεξανδρούπολη: Ελευθερίου Βενιζέλου και Ιωακείμ Καβύρη (γωνία)

Ξάνθη: Νέο κτήριο κεντρικής βιβλιοθήκης (Αρχιτεκτονική) 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων

Ορεστιάδα: Ευριπίδου 16 (Δίπλα στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας)