Για να δείτε την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων του ΔΠΘ πατήστε εδώ.