Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΗΜ & ΜΥ  έως 29-11-2019 τα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν να καταθέσουν με την ηλεκτρονική αίτησή τους.

Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον δικαιούχο, από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ή και ταχυδρομικώς (συστημένο ή courier) στη διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Κτίριο Α’ Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια
67100 Ξάνθη

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών θα πρέπει κάθε έγγραφο που υπογράφεται να είναι θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.