Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Ο Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Μαθηματικής Ανάλυσης, των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, των Διακριτών Μαθηματικών για την Επιστήμη των Υπολογιστών, των Προχωρημένων Μαθηματικών, των Πιθανοτήτων και Στατιστικής, της Αριθμητικής Ανάλυσης, της Γενικής Φυσικής, της Εφαρμοσμένης Φυσικής, της Κβαντομηχανικής, της Θερμοδυναμικής, της Επιχειρησιακής Έρευνας (ΦΕΚ 184/1983). Ακολουθώντας τις εξελίξεις της επιστήμης οι επιστημονικές δραστηριότητες του Τομέα επεκτείνονται σήμερα σε Μελέτες Μαγνητικών Ιδιοτήτων Υλικών όπως οι Τριαδικές Ενώσεις Σπανίων Γαιών, τα Τριαδικά Κράματα και Διάφορα Άμορφα Υλικά, Συναρτησιακών Διαφορικών Εξισώσεων Επιβραδυνομένου και Προωθημένου Τύπου, Διακριτών Δυναμικών Συστημάτων, της Χαοτικής Θεωρίας και των Εφαρμογών της, κ.λπ. Στον Τομέα είναι ενταγμένο το εργαστήριο της Φυσικής.

Το Μαθηματικό Σπουδαστήριο που ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή στελεχώνεται από μέλη του εν λόγω Τομέα καθώς επίσης και από Καθηγητές-Λέκτορες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Εργαστήριο Φυσικής