Τομέας Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Τομέας Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Ο Τομέας Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Γλωσσών Προγραμματισμού, Μεταγλωττιστών, Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας, Ανάλυση Δεδομένων, Γραφικής, Ασφάλειας Δεδομένων, Βιοπληροφορικής, Τηλεκπαίδευσης, Τηλεϊατρικής, Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Διαδικτύου, Πληροφοριακών Συστημάτων, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Εικονικής Πραγματικότητας, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Λειτουργικών Συστημάτων, Βάσων και Δομών Δεδομένων, Υπολογιστικής Πολυπλοκότητας, Θεωρίας Υπολογισμών, Εξόρυξης Δεδομένων, Ανάκτησης Δεδομένων. ΦΕΚ 755/11-6-2003 (τ.Β’)

Εργαστήριο Προγραμματισμού και Επεξεργασίας Πληροφοριών *