Ιστορικό


Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1975 ως δεύτερο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής στην Ξάνθη, οπότε και εισήχθησαν οι πρώτοι, 40 στον αριθμό, φοιτητές του. Μετά από δύο χρόνια λειτουργίας με επιστημονικό προσωπικό κυρίως του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, άρχισε να αποκτά τους πρώτους δικούς του Καθηγητές. Έτσι το 1977 εξελέγησαν οι πρώτοι τακτικοί και έκτακτοι με τριετή θητεία Καθηγητές για να φτάσει σήμερα να αριθμεί συνολικά 37 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ. Ε. Π.) σε διάφορες βαθμίδες. Αυτά πλαισιώνονται από 1 μέλος Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε. Δ. Π.), 3 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε. ΔΙ. Π.) και 5 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε. Τ. Ε. Π.). Αναλυτικότερα, τα μέλη Δ. Ε. Π. κατανέμονται στις διάφορες βαθμίδες ως εξής: 21 Καθηγητές, 11 Αναπληρωτές Καθηγητές και 5 Επίκουροι Καθηγητές.  
Στους τέσσερις Τομείς που δημιουργήθηκαν στο Τμήμα με το νόμο 1268/82, όπου εντάχθηκε το προσωπικό και τα υπάρχοντα εργαστήρια, προστέθηκε κατά το έτος 2003 και πέμπτος Τομέας με ένα νέο εργαστήριο. Οι Τομείς του Τμήματος είναι:

    • Τομέας Ενεργειακών Συστημάτων


    • Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής


    • Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής


    • Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών


    • Τομέας Λογισμικού και Ανάπτυξης ΕφαρμογώνΗ συνεχής και αλματώδης διεύρυνση της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού είχε ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη εξέλιξη στην εξειδίκευση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έτσι, από το 1989 στο Τμήμα λειτουργούσαν δύο κύκλοι σπουδών, του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, με επιμέρους κατευθύνσεις. Κατά το 1999 προστέθηκε και τρίτος κύκλος σπουδών, του Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Πρόσφατα και σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας οι τρεις κύκλοι σπουδών μετονομάστηκαν κατευθύνσεις σπουδών.

Το 1993, με το προεδρικό διάταγμα 266 έγινε η μετονομασία του Τμήματος, από Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜ&ΜΥ), αναγνωρίζοντας και τυπικά την κατεύθυνση Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, την οποία το Τμήμα κάλυπτε και συνεχίζει να καλύπτει με τη διαρκή ενημέρωση και εξέλιξη του Προγράμματος Σπουδών του. Τον Φεβρουάριο του 2019 δημοσιεύτηκε η διαπιστωτική απόφαση του ΥΠ. Π. Ε. Θ. (ΦΕΚ Β’ 204/2019) για την υπαγωγή του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ του ΔΠΘ στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/17 (Α΄ 114) περί Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master). Επισημαίνεται ότι για την έκδοση της  διαπιστωτικής απόφασης υπήρξε θετική γνώμη της Α. ΔΙ. Π. (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση).Στο Τμήμα ΗΜ&ΜΥ από το 1994-95 λειτουργεί οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Από το 2000-2001 με νέα υπουργική απόφαση παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Έκτοτε, οι Διδακτορικές Σπουδές και οι Σπουδές που αποδίδουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης έχουν προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνονται στο ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο. Επιπλέον, το Τμήμα ΗΜ&ΜΥ συμμετέχει, ως συνεργαζόμενο Τμήμα,  σε άλλα διιδρυματικά και διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.Μετά από κάποια περίοδο χρήσης διαφόρων κτιρίων στην περιοχή της πόλης της Ξάνθης, από το 1983 το Τμήμα μαζί με τα υπόλοιπα της Πολυτεχνικής Σχολής συστεγάζονταν σε ένα ενιαίο συγκρότημα προκατασκευασμένων κτιρίων, στο κέντρο της πόλης. Συγχρόνως ετοιμαζόταν το νέο οριστικό κτιριακό συγκρότημα της Πανεπιστημιούπολης Ξάνθης στην περιοχή των Κιμμερίων, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη, στο οποίο τα πρώτα κτίρια που λειτούργησαν ήταν ένα αμφιθέατρο, αίθουσες διδασκαλίας, φοιτητικές εστίες και το εστιατόριο για τη σίτιση των φοιτητών.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 ξεκίνησε η μετεγκατάσταση του Τμήματος στα νέα κτίρια στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης στην περιοχή των Κιμμερίων. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 η πλειοψηφία των λειτουργιών του Τμήματος πραγματοποιούνται στα δύο νέα κτίρια, το Κτίριο Αμφιθεάτρων / Αιθουσών / Γραμματείας (Κτίριο Α) και το Κτίριο Γραφείων / Εργαστηρίων (Κτίριο Β). Στο συγκρότημα προκατασκευασμένων κτιρίων στους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής μέσα στην πόλη της Ξάνθης χρησιμοποιείται μόνο ένα κτίριο (το με αριθμό ΧΙΙΙ), όπου στεγάζεται σχεδόν το σύνολο του εργαστηριακού εξοπλισμού.

Σημαντικές στιγμές

1975

Ιδρύεται το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ως δεύτερο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής στην Ξάνθη με πρωτοεισαχθέντες 40 φοιτητές.