Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, μετά από κάποια περίοδο χρήσης διαφόρων κτιρίων στην πόλη της Ξάνθης, στεγάστηκε το 1983 μαζί με τα υπόλοιπα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής σε ενιαίο συγκρότημα προκατασκευασμένων κτιρίων στο κέντρο της πόλης, όπου και χρησιμοποίησε κυρίως τρία κτίρια για τις ανάγκες λειτουργίας του. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση του Τμήματος στο νέο κτιριακό συγκρότημα στην Πανεπιστημιούπολη της Ξάνθης στην περιοχή των Κιμμερίων.