Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, μετά από κάποια περίοδο χρήσης διαφόρων κτιρίων στην πόλη της Ξάνθης, στεγάστηκε το 1983 μαζί με τα υπόλοιπα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής σε ενιαίο συγκρότημα προκατασκευασμένων κτιρίων στο κέντρο της πόλης, όπου και χρησιμοποίησε κυρίως τρία κτίρια για τις ανάγκες λειτουργίας του. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση του Τμήματος στο νέο κτιριακό συγκρότημα στην Πανεπιστημιούπολη της Ξάνθης στην περιοχή των Κιμμερίων.

Εκτός πόλης

Το νέο κτιριακό συγκρότημα που βρίσκεται στην περιοχή Κιμμερίων Ξάνθης, αποτελείται από ένα σύμπλεγμα δύο κτιρίων. Τα κτίρια αυτά στεγάζουν τα γραφεία των Καθηγητών-Λεκτόρων και του λοιπού προσωπικού του Τμήματος, τη Γραμματεία του Τμήματος, καθώς και τους χώρους διδασκαλίας, εκδηλώσεων και διοικητικών λειτουργιών.

Το ένα κτίριο (κτίριο Β΄), 5.119,71 τ.μ, στεγάζει τα γραφεία των Καθηγητών-Λεκτόρων, το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου προσωπικού του Τμήματος (κυρίως αυτών που φέρουν σε πέρας το διοικητικό έργο) και χώρους εργασίας Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Είναι ένα κτίριο 2 ορόφων κατασκευασμένο με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές σε ότι αφορά την ασφάλεια και λειτουργία του.

Το δεύτερο κτίριο (κτίριο Α΄) είναι επίσης δύο ορόφων και το μέγεθός του είναι 6.606,43 τ.μ τετραγωνικά μέτρα. Στεγάζει τη Γραμματεία του Τμήματος, ορισμένα γραφεία Καθηγητών-Λεκτόρων και χώρους εργασίας Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του καλύπτεται από χώρους διδασκαλίας των φοιτητών. Τους χώρους διδασκαλίας απαρτίζουν επτά αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας περίπου 60 ατόμων, εξοπλισμένες με τον απαραίτητο οπτικοηλεκτρονικό και λοιπό εξοπλισμό.Οι τέσσερις από τις επτά αίθουσες είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να ενοποιούνται ανά δύο ώστε να διαμορφώνουν δύο αίθουσες χωρητικότητας περίπου 120 ατόμων.

Εκτός από τους παραπάνω χώρους οι ανάγκες της διδασκαλίας των φοιτητών καλύπτονται και από ένα μεγάλο αμφιθέατρο χωρητικότητας περίπου 300 ατόμων και τρία μικρότερα αμφιθέατρα χωρητικότητας περίπου εκατό πενήντα ατόμων πλήρως εξοπλισμένα με τον απαραίτητο οπτικοηλεκτρονικό και λοιπό εξοπλισμό. Τα αμφιθέατρα αυτά είναι εξοπλισμένα κατάλληλα ώστε να φιλοξενούν και το σύνολο των εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο Τμήμα μας κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Τέλος, στο κτίριο Α΄ στεγάζονται δύο αίθουσες εξοπλισμένες με 60 ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ). Στην πρώτη αίθουσα, «Πληροφορικής και Τηλεδιάσκεψης», έχουν εγκατασταθεί 30 Η/Υ, ο απαραίτητος εξοπλισμός διασύνδεσής τους ώστε να δομούν ένα τοπικό δίκτυο και ο απαραίτητος οπτικοακουστικός εξοπλισμός. Η αίθουσα αυτή χρησιμοποιείται από τους φοιτητές για την πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο, την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων με τη χρήση Η/Υ και την πραγματοποίηση διαλέξεων και παρουσιάσεων. Στη δεύτερη αίθουσα, «Τηλεκπαίδευσης – Τηλεδιάσκεψης», έχουν εγκατασταθεί 30 Η/Υ νεότερης τεχνολογίας σε σχέση με την πρώτη (παραδόθηκαν σε χρήση κατά το έτος 2006), ο απαραίτητος εξοπλισμός διασύνδεσής τους ώστε να δομούνε ένα τοπικό δίκτυο, ο απαραίτητος οπτικοακουστικός εξοπλισμός, αλλά και ο απαραίτητος εξοπλισμός για δραστηριότητες Τηλεκπαίδευσης και Τηλεδιάσκεψης.

Εντός πόλης

Εκτός από τα παραπάνω κτίρια, το Τμήμα δραστηριοποιείται και στο ενιαίο συγκρότημα προκατασκευασμένων κτιρίων, στο κέντρο της πόλης, κυρίως στο κτίριο με αριθμό ΧΙΙΙ. Είναι ένα τριώροφο κτίριο, που στεγάζει την εργαστηριακή δραστηριότητα του Τμήματος.

Στην εικόνα μπορείτε να δείτε την διάταξη των κτιρίων του συγκροτήματος αυτού και το κτίριο ΧΙΙΙ που στεγάζονται τα εργαστήρια του Τμήματος.

Άλλες υποδομές

Εκτός από τις παραπάνω υποδομές, η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος κάνει χρήση και άλλων κτιρίων της Πολυτεχνικής