Γραμματεία

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών: Καθημερινά 10:00 – 14:00

Για πληροφορίες σχετικά με εγγραφές, διαγραφές, διακοπές φοίτησης, δηλώσεις μαθημάτων, δηλώσεις συγγραμμάτων και ό,τι άλλο αφορά στους προπτυχιακούς φοιτητές μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 25410 79012 ή να στείλετε email στο info-foit@ee.duth.gr

Email Γραμματείας: info@ee.duth.gr

FAX Γραμματείας: 25410 79015

Διοικητικό Προσωπικό της Γραμματείας του Τμήματος

Γραμματέας του Τμήματος:  

Γκουγκούδης Αθανάσιος, τηλ.: 25410 79035, email: agougou@admin.duth.gr

Γραμματέας της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.:

Παπαευαγγέλου – Μαλτουδόγλου Άννα, τηλ.: 25410 79016, email: apapaeva@admin.duth.gr

Φοιτητικά θέματα:

Παυλίδης Παύλος, τηλ.: 25410 79012, email: ppavlid@admin.duth.gr

Πρωτόκολλο-Aρχείο, Γραμματειακή Υποστήριξη:

Τριανταφύλλου Γιώτα, τηλ.: 25410 79017, email: ptrianta@admin.duth.gr
Ταυλαρίδου Αντιγόνη, τηλ.: 25410 79018, email: atavlari@admin.duth.gr