Προσκαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ να παραστούν στην τελετή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών που θα γίνει στο αμφιθέατρο Α2 την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:30.