Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε εξαμήνου. Το πρόγραμμα του τρέχοντος εξαμήνου μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.