Έτος Σπουδών Ε’

9ο Εξάμηνο (8 μαθήματα)
4(Υ)+3(Ο1)+1(Ο2) ή 4(Υ)+2(Ο1)+2(Ο2)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΤηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Κινητές Επικοινωνίες54212
2Οπτικές Τηλεπικοινωνίες44212
3Θεωρία Πληροφοριών, Κωδίκων και Κρυπτογραφία43210
4Δορυφορικές Επικοινωνίες53210
ΣΥΝΟΛΟ1814844
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΟΜΑΔΑ 1 (Ο1)
2 έως 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Συστήματα Ραντάρ34212
2Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα33210
3Βιοϊατρική Τεχνολογία33210
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΟΜΑΔΑ 2 (Ο2)
έως 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Αναγνώριση Προτύπων33210
2Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί33202
3Οργάνωση και Διοίκηση Έργων34212
4Μάθημα άλλου Τμήματος (Μ.Π.&Δ.)
Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
33,5211
5Οποιοδήποτε υποχρεωτικό μάθημα του 9ου εξαμήνου των άλλων 2 Κατευθύνσεων Σπουδών34212
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(δεν υπολογίζονται στη λήψη του διπλώματος)
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Πρακτική Άσκηση30000
2Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας33300
ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ3631,519810
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ30261674