Έτος Σπουδών Ε’

9ο Εξάμηνο (8 μαθήματα)
3(Υ)+4(Ο1)+1(Ο2) ή 3(Υ)+3(Ο1)+2(Ο2)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΗλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων54212
2Κβαντικοί Υπολογιστές54212
3Ρομποτική54212
 ΣΥΝΟΛΟ1512636
 
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΟΜΑΔΑ 1 (Ο1)
3 έως 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Αναγνώριση Προτύπων34212
2Σύνθεση Υψηλού Επιπέδου για τη Σχεδίαση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων33212
3Ειδικά Θέματα Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου33210
4Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών33,5211
5Κωδικοποίηση και Διόρθωση Σφαλμάτων33210
 
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΟΜΑΔΑ 2 (Ο2)
έως 2 ΜΑΘΗΜΑ
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότητα33202
2Ανίχνευση και Εκτίμηση Σημάτων33210
3Βιοϊατρική Τεχνολογία33210
4Οργάνωση και Διοίκηση Έργων34212
5Μάθημα άλλου Τμήματος (Μ.Π.&Δ.)
Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
33,5211
6Οποιοδήποτε υποχρεωτικό μάθημα του 9ου εξαμήνου των άλλων 2 Κατευθύνσεων Σπουδών34212
 
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(δεν υπολογίζονται στη λήψη του διπλώματος)
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Πρακτική Άσκηση30000
2Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας33300
 
 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ3026,51666