Έτος Σπουδών Ε’

9ο Εξάμηνο (8 μαθήματα)
4(Υ)+4(Ο1) ή 4(Υ)+3(Ο1)+1(Ο2) ή 4(Υ)+2(Ο1)+2(Ο2)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΕνεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας54212
2Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ54212
3Υψηλές Τάσεις ΙΙ44212
4Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας44212
 ΣΥΝΟΛΟ1816848
 
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΟΜΑΔΑ 1 (Ο1)
2 έως 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας33210
2Εναλλακτικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας33210
3Σχεδιασμός Ηλεκτρικών Μηχανών33210
4Ειδικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος34212
5Μοντελοποίηση / Έλεγχος Μεμονωμένων και Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής33210
6Οργάνωση και Διοίκηση Έργων34212
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΟΜΑΔΑ 2 (Ο2)
έως 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Αναγνώριση Προτύπων34212
2Ειδικά Θέματα Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου33210
4Βιοϊατρική Τεχνολογία33210
5Κωδικοποίηση και Διόρθωση Σφαλμάτων33210
6Μάθημα άλλου Τμήματος (Μ.Π.&Δ.)
Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
33,5211
7Οποιοδήποτε υποχρεωτικό μάθημα του 9ου εξαμήνου των άλλων 2 Κατευθύνσεων Σπουδών34212
 
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(δεν υπολογίζονται στη λήψη του διπλώματος)
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Πρακτική Άσκηση30000
2Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας33300
 
 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ30281678