Έτος Σπουδών Δ’

8ο Εξάμηνο (6 μαθήματα)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΤηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Κεραίες ΙΙ: Σύνθεση, Σχεδιασμός54212
2Σχεδιασμός Μικροκυματικών Κυκλωμάτων64212
3Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων54212
4Δίκτυα Επικοινωνιών54212
5Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος64212
 ΣΥΝΟΛΟ272010510
 
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (υποχρεωτικά 1)
1 έως 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Μετρήσεις Υψηλών Συχνοτήτων44212
2Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Κυκλωμάτων Υψηλών Συχνοτήτων (RF)33210
3Οποιοδήποτε υποχρεωτικό μάθημα του 8ου εξαμήνου των άλλων 2 Κατευθύνσεων Σπουδών5 ή 64212
 
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(δεν υπολογίζονται στη λήψη του διπλώματος)
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Πρακτική Άσκηση30000
2Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας33300
 
 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ302312610