Έτος Σπουδών Δ’

8ο Εξάμηνο (7 μαθήματα)
5(Υ)+2(Ο1) ή 5(Υ)+1(Ο1)+1(Ο2)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΤηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Κεραίες ΙΙ: Σύνθεση, Σχεδιασμός54212
2Σχεδιασμός Μικροκυματικών Κυκλωμάτων54212
3Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων54212
4Δίκτυα Επικοινωνιών54212
5Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος43202
ΣΥΝΟΛΟ241910410
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΟΜΑΔΑ 1 (Ο1)
1 έως 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Μετρήσεις Υψηλών Συχνοτήτων34212
2Επίλυση Προβλημάτων Ηλεκτρομαγνητισμού με Αριθμητικές Μεθόδους33210
3Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Κυκλωμάτων Υψηλών Συχνοτήτων (RF)33210
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΟΜΑΔΑ 2 (Ο2)
έως 1 ΜΑΘΗΜΑ
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας34212
2Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογές34212
3Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας34212
4Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα34212
5Ανάκτηση Πληροφοριών και Εξόρυξη Δεδομένων34212
6Λογισμός Μεταβολών33210
7Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία33202
8Τυποποίηση-Πρότυπα-Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας33210
9Ανάλυση και Σύνθεση Πολύπλοκων Ηλεκτρονικών Συστημάτων34212
10Οποιοδήποτε υποχρεωτικό μάθημα του 8ου εξαμήνου των άλλων 2 Κατευθύνσεων Σπουδών34212
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(δεν υπολογίζονται στη λήψη του διπλώματος)
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Πρακτική Άσκηση30000
2Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας33300
ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ363117614
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ302514510