Έτος Σπουδών Δ’

8ο Εξάμηνο (7 μαθήματα)
5(Υ)+2(Ο1) ή 5(Υ)+1(Ο1)+1(Ο2)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΗλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Υπολογιστική Νοημοσύνη54212
2Συστήματα VLSI54212
3Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ54212
4Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος54212
5Ηλεκτρονικές Μετρήσεις43202
ΣΥΝΟΛΟ241910410
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΟΜΑΔΑ 1 (Ο1)
1 έως 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογές34212
2Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας34212
3Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα34212
4Ανάλυση και Σύνθεση Πολύπλοκων Ηλεκτρονικών Συστημάτων34212
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΟΜΑΔΑ 2 (Ο2)
έως 1 ΜΑΘΗΜΑ
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας34212
2Ανάκτηση Πληροφοριών και Εξόρυξη Δεδομένων34212
3Λογισμός Μεταβολών33210
4Τυποποίηση-Πρότυπα-Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας33210
5Κρυπτογραφία33202
6Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία33202
7Οποιοδήποτε υποχρεωτικό μάθημα του 8ου εξαμήνου των άλλων 2 Κατευθύνσεων Σπουδών34212
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(δεν υπολογίζονται στη λήψη του διπλώματος)
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Πρακτική Άσκηση30000
2Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας33300
ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ363014614
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ302614512