Έτος Σπουδών Δ’

8ο Εξάμηνο (6 μαθήματα)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΕνεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ54212
2Ενεργειακή Οικονομία54212
3Υψηλές Τάσεις Ι54212
4Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή ΙΙ54212
5Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας64212
 ΣΥΝΟΛΟ262010510
 
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (υποχρεωτικά 1)ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Ανάλυση Ηλεκτρονικών Μετατροπέων Ισχύος Σ.Τ./Ε.Τ.44212
2Ειδικά Θέματα Πλάσματος και Πυρηνικής Τεχνολογίας43202
3Τυποποίηση-Πρότυπα-Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίας43210
4Οποιοδήποτε υποχρεωτικό μάθημα του 8ου εξαμήνου των άλλων 2 Κατευθύνσεων Σπουδών5 ή 64212
 
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(δεν υπολογίζονται στη λήψη του διπλώματος)
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Πρακτική Άσκηση30000
2Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας33300
 
 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ302312510