Έτος Σπουδών Δ’

7ο Εξάμηνο (6 μαθήματα)
5(Υ)+1(Ε)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΤηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Κεραίες Ι: Ανάλυση54212
2Μεταφορά και Διάδοση Ραδιοκυμάτων54212
3Μικροκύματα54212
4Μικροεπεξεργαστές και Εφαρμογές64212
5Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα64212
 ΣΥΝΟΛΟ272010510
 
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (υποχρεωτικά 1)ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Τηλεπισκόπιση33210
2Λειτουργικά Συστήματα44212
3Βάσεις Δεδομένων44212
4Δίκτυα Υπολογιστών54212
5Οποιοδήποτε υποχρεωτικό μάθημα του 7ου εξαμήνου των άλλων 2 Κατευθύνσεων Σπουδών5 ή 64212
 
 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ302312610