Έτος Σπουδών Δ’

7ο Εξάμηνο (6 μαθήματα)
5(Υ)+1(Ε)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΗλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Δίκτυα Υπολογιστών54212
2Μικροεπεξεργαστές και Εφαρμογές64212
3Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία και Διατάξεις54212
4Ολοκληρωμένα Κυκλώματα54212
5Σύγχρονος Αυτόματος Έλεγχος54212
 ΣΥΝΟΛΟ262010510
 
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (υποχρεωτικά 1)ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Λειτουργικά Συστήματα44212
2Βάσεις Δεδομένων44212
3Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα64212
4Όραση Υπολογιστών44212
5Οποιοδήποτε υποχρεωτικό μάθημα του 7ου εξαμήνου των άλλων 2 Κατευθύνσεων Σπουδών5 ή 64212
 
 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ302412612