Έτος Σπουδών Δ’

7ο Εξάμηνο (8 μαθήματα)
6(Υ)+2(Ο1) ή 6(Υ)+1(Ο1)+1(Ο2)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΗλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Δίκτυα Υπολογιστών Ι44212
2Μικροεπεξεργαστές και Εφαρμογές44212
3Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία και Διατάξεις44212
4Ολοκληρωμένα Κυκλώματα44212
5Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα44212
6Σύγχρονος Αυτόματος Έλεγχος44212
ΣΥΝΟΛΟ242412612
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΟΜΑΔΑ 1 (Ο1)
1 έως 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Λειτουργικά Συστήματα34212
2Βάσεις Δεδομένων34212
3Αρχιτεκτονική Υπολογιστών34212
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΟΜΑΔΑ 2 (Ο2)
έως 1 ΜΑΘΗΜΑ
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Οπτοηλεκτρονική33210
2Τηλεπισκόπιση33210
3Όραση Υπολογιστών33202
4Οποιοδήποτε υποχρεωτικό μάθημα του 7ου εξαμήνου των άλλων 2 Κατευθύνσεων Σπουδών34212
ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ303216816
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ303116714