Έτος Σπουδών Δ’

7ο Εξάμηνο (8 μαθήματα)
6(Υ)+2(Ο1) ή 6(Υ)+1(Ο1)+1(Ο2)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΕνεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές Ι44212
2Μικροεπεξεργαστές και Εφαρμογές44212
3Ηλεκτρικές Μηχανές Ι44212
4Πυρηνική Τεχνολογία44212
5Αυτοματισμοί Ενεργειακών Συστημάτων Ι44212
6Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή Ι44212
ΣΥΝΟΛΟ242412612
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΟΜΑΔΑ 1 (Ο1)
1 έως 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Πυρηνικές Ακτινοβολίες: Εφαρμογές και Ακτινοπροστασία33210
2Στοιχεία Ηλεκτρομηχανολογικών Διατάξεων Κίνησης και Μεταφοράς33210
3Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων με τη χρήση Υπολογιστών34212
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΟΜΑΔΑ 2 (Ο2)
έως 1 ΜΑΘΗΜΑ
ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Λειτουργικά Συστήματα34212
2Βάσεις Δεδομένων34212
3Αρχιτεκτονική Υπολογιστών34212
4Οποιοδήποτε υποχρεωτικό μάθημα του 7ου εξαμήνου των άλλων 2 Κατευθύνσεων Σπουδών34212
ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ303216816
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ303116812