Έτος Σπουδών Δ’

7ο Εξάμηνο (6 μαθήματα)
5(Υ)+1(Ε)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΕνεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Ανάλυση Ηλεκτρονικών Μετατροπέων Ισχύος Σ.Τ./Σ.Τ.64212
2Ηλεκτρικές Μηχανές Ι54212
3Πυρηνική Τεχνολογία54212
4Αυτοματισμοί Ενεργειακών Συστημάτων Ι54212
5Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή Ι54212
 ΣΥΝΟΛΟ262010510
 
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (υποχρεωτικά 1)ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Πυρηνικές Ακτινοβολίες: Εφαρμογές και Ακτινοπροστασία43210
2Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων με τη χρήση Υπολογιστών44212
3Οποιοδήποτε υποχρεωτικό μάθημα του 7ου εξαμήνου των άλλων 2 Κατευθύνσεων Σπουδών5 ή 64212
 
 
 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ302312610