Έτος Σπουδών Γ’

6ο Εξάμηνο (7 μαθήματα)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΕνεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Δίκτυα54212
2Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων64212
3Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών Ισχύος54212
4Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου64212
5Ηλεκτρικά Δίκτυα Καταναλωτών54212
 ΣΥΝΟΛΟ272010510
 
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (υποχρεωτικά 1)ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός33210
2Αισθητήρες33210
3Τεχνολογία Ήχου33210
4Τεχνολογία Λογισμικού34212
 
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Δεν υπολογίζονται στη λήψη του διπλώματος)ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Πρακτική Άσκηση30000
 
 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ302312610