Έτος Σπουδών Γ’

6ο Εξάμηνο (7 μαθήματα)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΕνεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Ηλεκτρικά Δίκτυα Καταναλωτών44212
2Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων54212
3Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών Ισχύος54212
4Αρχές Συστημάτων Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων54212
5Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου44212
6Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών44212
ΣΥΝΟΛΟ272412612
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (υποχρεωτικά 1)ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός33210
2Αισθητήρες33210
3Τεχνολογία Λογισμικού34212
4Διαστημικός Καιρός33210
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Δεν υπολογίζονται στη λήψη του διπλώματος)ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Πρακτική Άσκηση30000
ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ332814714
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ302714712