Έτος Σπουδών Γ’

5ο Εξάμηνο (7 μαθήματα)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΕνεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών54212
2Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα64212
3Δομή και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας64212
4Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών54212
5Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων54212
ΣΥΝΟΛΟ272010510
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (υποχρεωτικά 1)ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων33210
2Θεωρία Συστημάτων Αναμονής33210
3Διαστημικός Καιρός33210
4Μάθημα άλλου Τμήματος (Μ.Π.&Δ.)
Μάρκετινγκ
34310
ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ393819910
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ302312610