Έτος Σπουδών Β’

4ο Εξάμηνο (6 μαθήματα)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΕνεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Μικροηλεκτρονική54212
2Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων64212
3Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ54212
4Σήματα και Συστήματα64212
5Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική55320
ΣΥΝΟΛΟ27211168
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (υποχρεωτικά 1)ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή34212
2Γραφικά με Υπολογιστές33202
3Τυποποίηση-Πρότυπα-Διαχείριση Ολικής Ποιότητας33210
4Επιστημονικοί Υπολογισμοί34212
5Μάθημα άλλου Τμήματος (Π.Μ.)
Ασφάλεια Συστημάτων Μηχανικού
33300
ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ302514710
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ30241368