Έτος Σπουδών Β’

3ο Εξάμηνο (6 μαθήματα)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΕνεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση54212
2Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ64212
3Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι54212
4Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων64212
5Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων54212
 ΣΥΝΟΛΟ272010510
 
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (υποχρεωτικά 1)ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Επιχειρησιακή Έρευνα33210
2Μαθηματικό Λογισμικό34212
3Μετάδοση Θερμότητας33210
4Μάθημα άλλου Τμήματος (Π.Μ.)
Διαχείριση Περιβάλλοντος Ι
33300
 
 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ302312510