Έτος Σπουδών Α’

2ο Εξάμηνο (6 μαθήματα)

Κατεύθυνση ΣπουδώνΕνεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
A/AΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Διαφορικές Εξισώσεις και Μετασχηματισμοί55320
2Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός54212
3Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι54212
4Επιστήμη Υλικών54212
5Λογισμός Πολλών Μεταβλητών55320
 ΣΥΝΟΛΟ25221276
 
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (υποχρεωτικά 1)ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική54220
2Τεχνική Μηχανική54212
 
A/AΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Δεν υπολογίζονται στη λήψη του διπλώματος)ECTSΔ.Μ.ΘΕΩΡΙΑΑΣΚΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΤ.
1Ξένη Γλώσσα ΙΙ33300
 
 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑ30261486