Οδηγός Σπουδών

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών θα βρείτε στην ηλεκτρονική μορφή του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος. Ο συγκεκριμένος οδηγός σπουδών ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους πατήστε εδώ. Για να κατεβάσετε τους Οδηγούς Σπουδών παρελθόντων ετών επιλέξτε κάτι από τα παρακάτω:

Οδηγός Σπουδών 2018-2019
Οδηγός Σπουδών 2017-2018
Οδηγός Σπουδών 2016-2017
Οδηγός Σπουδών 2015-2016
Οδηγός Σπουδών 2013-2014
Οδηγός Σπουδών 2012-2013
Οδηγός Σπουδών 2011-2012
Οδηγός Σπουδών 2010-2011
Οδηγός Σπουδών 2009-2010
Οδηγός Σπουδών 2008-2009
Οδηγός Σπουδών 2007-2008