Οδηγός Σπουδών


Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών θα βρείτε στην ηλεκτρονική μορφή του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος. Ο συγκεκριμένος οδηγός σπουδών ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τους Οδηγούς Σπουδών παρελθόντων ετών επιλέξτε κάτι από τα παρακάτω:

Οδηγός Σπουδών 2019-2020
Οδηγός Σπουδών 2018-2019


Οδηγός Σπουδών 2017-2018
Οδηγός Σπουδών 2016-2017


Οδηγός Σπουδών 2015-2016


Οδηγός Σπουδών 2013-2014


Οδηγός Σπουδών 2012-2013


Οδηγός Σπουδών 2011-2012
Οδηγός Σπουδών 2010-2011


Οδηγός Σπουδών 2009-2010


Οδηγός Σπουδών 2008-2009


Οδηγός Σπουδών 2007-2008