Οδηγός Σπουδών

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών θα βρείτε στην ηλεκτρονική μορφή του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος. Ο συγκεκριμένος οδηγός σπουδών ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Για να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τους Οδηγούς Σπουδών παρελθόντων ετών επιλέξτε κάτι από τα παρακάτω:

Οδηγός Σπουδών 2017-2018

Οδηγός Σπουδών 2016-2017

Οδηγός Σπουδών 2015-2016

Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Οδηγός Σπουδών 2012-2013

Οδηγός Σπουδών 2011-2012

Οδηγός Σπουδών 2010-2011

Οδηγός Σπουδών 2009-2010

Οδηγός Σπουδών 2008-2009

Οδηγός Σπουδών 2007-2008