Μεταδιδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Η.Μ.Μ.Υ του Δ.Π.Θ. παρέχει σε ενδιαφερόμενους ερευνητές τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Βασικοί στόχοι της διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Η.Μ.Μ.Υ. είναι ενδεικτικά οι κάτωθι:

  1. Η δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας
  2. Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών πεδίων στο Τμήμα, τα οποία είναι συναφή με το επιστημονικό πεδίο της διδακτορικής διατριβής του/της ερευνητή/τριας
  3. Η συμβολή στην κάλυψη ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων
  4. Η προσέγγιση και επίλυση ειδικών ερευνητικών προβλημάτων που απασχολούν το Τμήμα Η.Μ.Μ.Υ.
  5. Η επίτευξη περαιτέρω αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα
  6. Η μεταφορά τεχνογνωσίας
  7. Η ενίσχυση επιστημόνων, ώστε να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης και την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών
  8. Η ανάδειξη της ποιότητας και του ακαδημαϊκού κύρους του ερευνητικού έργου του Τμήματος Η.Μ.Μ.Υ., καθώς και η διεθνής διάκρισή του

Για να κατεβάσετε τον κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας πατήστε εδώ.