Εκτός από την εκπαιδευτική διαδικασία, πολύ σημαντική δραστηριότητα του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ αποτελεί η διεξαγόμενη σ’ αυτό έρευνα και ανάπτυξη. Η έρευνα εκτελείται κατά κανόνα στα Εργαστήρια του Τμήματος στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.

Αυτά χρηματοδοτούνται από τις τρέχουσες επιχορηγήσεις του Δημοσίου, όπως ο Τακτικός Προϋπολογισμός, οι Δημόσιες Επενδύσεις, η εισφορά του Ταμείου Σύνταξης Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ).

Επίσης χρηματοδοτείται από από εξω-πανεπιστημιακούς φορείς που στηρίζουν οικονομικά με διάφορους τρόπους την έρευνα και ανάπτυξη, όπως η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η Βιομηχανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι.

Το Τμήμα ΗΜ&ΜΥ από την ίδρυσή του έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην έρευνα, αποτέλεσμα της οποίας είναι ένας μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Επίσης, η συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού καθώς και με τη Βιομηχανία έχει ως αποτέλεσμα την ανάδειξη του Τμήματος σε κέντρο ερευνητικών δραστηριοτήτων με διεθνή αναγνώριση. Παράλληλα έχει εκπονηθεί ένας μεγάλος αριθμός διδακτορικών διατριβών από νέους επιστήμονες.

Η οργανωμένη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ξεκίνησε από το ακαδημαϊκό έτος 1994-95 με αντικείμενο τη χορήγηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

Για τις Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος, η επιτροπή έχει διετή θητεία από 1.12.2019 έως 30-11-2021 και αποτελείται τους κάτωθι:

  1. Νικόλαος Παπανικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής (Πρόεδρος)
  2. Κυριάκος Ζωηρός, Αναπληρωτής Καθηγητής
  3. Παύλος Εφραιμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  4. Ιωάννης Πρατικάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  5. Γεώργιος Δημητρακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
  6. Άννα Παπαευαγγέλου, Διοικητική Υπάλληλος (Γραμματέας)
#ΑρχείοΜέγεθος αρχείου
1 doc ΑΙΤΗΣΗ προς Τριμελή Συμβ. Επιτρ. για υποστήριξη ΔΔ16 KB
2 pdf Περιεχόμενο εισήγησης Τριμελούς Συμβ. Επιτρ. για την αξιολόγηση ΔΔ53 KB
3 pdf Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για πρόσληψη ΜΦ και ΥΔ για τη λειτουργία 2 αιθουσών Πληροφορικής του ΤΗΜΜΥ181 KB
4 doc Υπεύθυνη Δήλωση28 KB
5 doc Αίτηση Υποψηφιότητας64 KB
6 doc ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Υ.Δ.28 KB
7 pdf Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών4 MB
8 pdf Μεταπτυχιακά Μαθήματα που προσφέρονται για τη διδακαλία Υ.Δ.508 KB
9 pdf ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ350 KB
10 pdf Καθορισμός διαδικασίας ανανέωσης εγγραφής Υ.Δ1 MB
11 pdf ΄Αρθρο 32 παρ. 7α_ν.45892-2019147 KB
12 pdf Ενδεικτική Λίστα Προτεινόμενων Θεμάτων ΔΔ_ 2019-2020485 KB
13 pdf ΠΙΝΑΚΑΣ Προαπαιτούμενων προπτυχιακών μαθημάτων ακαδ. έτους 2019-2020750 KB
14 pdf ΠΙΝΑΚΑΣ Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Υ.Δ. ακαδ. έτους 2019-2020440 KB
15 doc Αίτηση Εγγραφής Υ.Δ._2019-202069 KB
16 pdf Ακαδ. Ημερολόγιο Διδακτ. Σπουδών_2019-202088 KB
17 pdf ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2018 Διδακτορικών Σπουδών1 MB
18 pdf Τροποποίηση Ακαδ. Ημ, ΔΔ_2019-2020601 KB