Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως διδασκόμενων μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας Skype for Business  μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα  της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης  https://itc.duth.gr και από την κατηγορία Υπηρεσίες να επιλέξετε Τηλεκπαίδευση -> Skype for Business

ή εναλλακτικά  ακολουθώντας απευθείας τον σύνδεσμο https://itc.duth.gr/skype-for-business/