Για να δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας πατήστε εδώ.