Για να δείτε τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας πατήστε εδώ.