Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., η Γραμματεία του Τμήματος θα παραμείνει κλειστή για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 έως και Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος