Λόγω της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19 σας ενημερώνουμε ότι για το προσεχές διάστημα η επικοινωνία με την Γραμματεία θα γίνεται μέσω τηλεφώνου και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι αιτήσεις των φοιτητών για πιστοποιητικά θα υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (UNIVERSIS – UNISTUDENT) και τα ΚΕΠ. Τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά (στο πανεπιστημιακό email) και δεν θα χορηγούνται σε φυσική μορφή από τη Γραμματεία.