Ανακοίνωση

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 1ου και 2ου Εξαμήνου των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ότι τα μαθήματα Αγγλική Τεχνική Ορολογία Ι και ΙΙ θα εξεταστούν την Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 12:00μμ – 14:00μμ στην αίθουσα 2.1.

Ο Διδάσκων
Δρ Αλέξανδρος Παπανης