Για να δείτε την ενημερωμένη έκδοση του ωρολογίου προγράμματος πατήστε εδώ