Για να δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2019 πατήστε εδώ.

Οι αλλαγές που έγιναν είναι:

1. Τεχνολογία Ήχου τοποθετήθηκε στο πρόγραμμα στις 12/09 και ώρα 18:00.
2. Βάσεις Δεδομένων μεταφέρθηκε στις 11/09 και ώρα 18:00.