Για να δείτε το ενημερωμένο πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Οι αλλαγές που έγιναν είναι:
  1. Τεχνολογία Ήχου τοποθετήθηκε στο πρόγραμμα στις 29/05 και ώρα 18:00.
  2. Φυσική Ι τοποθετήθηκε στο πρόγραμμα στις 04/06 και ώρα 15:00.
  3. Φυσική ΙΙ τοποθετήθηκε στο πρόγραμμα στις 13/06 και ώρα 18:00.
  4. Γραφικά με υπολογιστές τοποθετήθηκε στο πρόγραμμα στις 21/06 και ώρα 15:00.
  5. Σήματα και Συστήματα (2ου έτους) μεταφέρθηκε στις 14/06 και ώρα 15:00.