Οι εγγραφές-δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη της Πολυτεχνικής Σχολής

  https://unistudent.duth.gr/

κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 25.2.2019 μέχρι και την Τετάρτη 6.3.2019.

Παρατηρήσεις:

  1. Οι φοιτητές 10ου και μεγαλύτερων εξαμήνων δηλώνουν και τα χειμερινά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην πτυχιακή Ιουνίου. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα δήλωσης χειμερινών μαθημάτων αφορά μαθήματα που έχουν ήδη δηλωθεί στο παρελθόν.
  2. Οι φοιτητές των παλαιών προγραμμάτων σπουδών (έτος εισαγωγής 2016-2017 και προγενέστερα) που οφείλουν μάθημα επιλογής 2ου εξαμήνου, μπορούν να επιλέξουν ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής 4ου ή 6ου εξαμήνου ως μάθημα επιλογής 2ου εξαμήνου. Το μάθημα δηλώνεται (σε ειδικό έντυπο) στη Γραμματεία και όχι ηλεκτρονικά στο unistudent κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώσεων μαθημάτων.
  3. Εάν επιθυμείτε να συμβουλευτείτε το πρόγραμμα σπουδών πατήστε εδώ. Σημειώνεται ότι στην τελευταία σελίδα αναφέρονται οι αντιστοιχίες των υποχρεωτικών μαθημάτων των παλαιών προγραμμάτων σπουδών που καταργήθηκαν, συγχωνεύτηκαν ή μετονομάστηκαν με τα μαθήματα του τρέχοντος προγράμματος σπουδών.
  4. Κανόνες δήλωσης μαθημάτων
  • Τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών παραμένουν στην καρτέλα του φοιτητή στο εξάμηνο που βρισκόταν κατά το ακαδημαϊκό έτος που έπρεπε να δηλωθούν την πρώτη φορά σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που ίσχυε. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή εξαμήνου ή τίτλου μαθήματος δεν επηρεάζει τα υποχρεωτικά μαθήματα.
  • Τα μαθήματα επιλογής ακολουθούν το τρέχον πρόγραμμα σπουδών. Σε περίπτωση που ένα μάθημα επιλογής δηλώθηκε (και δεν εξετάστηκε επιτυχώς) κατά το παρελθόν σε κάποιο εξάμηνο και εντωμεταξύ άλλαξε εξάμηνο, μπορεί να δηλωθεί ως μάθημα επιλογής του νέου εξαμήνου. Επίσης, δεν υπάρχει δυνατότητα εξέτασης σε μαθήματα επιλογής που δεν διδάσκονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μετά το τέλος της εγγραφής σας να εκτυπώνετε ή να αποθηκεύετε ηλεκτρονικά το σχετικό αποδεικτικό δήλωσης μαθημάτων που εκδίδει αυτόματα το σύστημα και επιβεβαιώνει ότι η εγγραφή σας είναι επιτυχής.
To Αποδεικτικό Δήλωσης Μαθημάτων εμφανίζεται στις ολοκληρωμένες αιτήσεις και μπορείτε να το δείτε επιλέγοντας από το μενού επιλογών στην πλευρική στήλη: Αιτήσεις->Κατάσταση αιτήσεων.