Οι εγγραφές-δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη της Πολυτεχνικής Σχολής

  https://unistudent.duth.gr/  ή  https://students.duth.gr

κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 5.3.2020 μέχρι και τη Δευτέρα 16.3.2020.

Παρατηρήσεις:

 1. Οι φοιτητές/τριες 10ου και μεγαλύτερων εξαμήνων δηλώνουν και τα χειμερινά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην πτυχιακή Ιουνίου. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα δήλωσης χειμερινών μαθημάτων αφορά μαθήματα που έχουν ήδη δηλωθεί στο παρελθόν. Σε περίπτωση που δεν οφείλονται μαθήματα, αποστέλλεται κενή δήλωση.
 2. Οι φοιτητές/τριες των παλαιών προγραμμάτων σπουδών (έτος εισαγωγής 2016-2017 και προγενέστερα) που οφείλουν μάθημα επιλογής 2ου εξαμήνου, μπορούν να επιλέξουν ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής 4ου ή 6ου εξαμήνου ως μάθημα επιλογής 2ου εξαμήνου. Το μάθημα δηλώνεται (σε ειδικό έντυπο) στη Γραμματεία και όχι ηλεκτρονικά στο unistudent/universis κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώσεων μαθημάτων.
 3. Εάν επιθυμείτε να συμβουλευτείτε το πρόγραμμα σπουδών πατήστε εδώ. Σημειώνεται ότι στην τελευταία σελίδα αναφέρονται οι αντιστοιχίες των υποχρεωτικών μαθημάτων των παλαιών προγραμμάτων σπουδών που καταργήθηκαν, συγχωνεύτηκαν ή μετονομάστηκαν με τα μαθήματα του τρέχοντος προγράμματος σπουδών.
 4. Κανόνες δήλωσης μαθημάτων
  • Ο αριθμός και ο τύπος μαθημάτων κάθε εξαμήνου που απαιτούνται να εξεταστούν επιτυχώς, καθορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών που ίσχυε για το ακαδημαϊκό έτος που ο/η φοιτητής/τρια βρισκόταν στο συγκεκριμένο εξάμηνο σπουδών.
  • Τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών παραμένουν στην καρτέλα του/της φοιτητή/τριας στο εξάμηνο που βρισκόταν κατά το ακαδημαϊκό έτος που έπρεπε να δηλωθούν την πρώτη φορά σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που ίσχυε. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή εξαμήνου ή τίτλου μαθήματος δεν επηρεάζει τα υποχρεωτικά μαθήματα.
  • Τα μαθήματα επιλογής ακολουθούν το τρέχον πρόγραμμα σπουδών. Σε περίπτωση που ένα μάθημα επιλογής δηλώθηκε (και δεν εξετάστηκε επιτυχώς) κατά το παρελθόν σε κάποιο εξάμηνο και εντωμεταξύ άλλαξε εξάμηνο, μπορεί να δηλωθεί ως μάθημα επιλογής του νέου εξαμήνου. Επίσης, δεν υπάρχει δυνατότητα εξέτασης σε μαθήματα επιλογής που δεν διδάσκονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
  • Σε κάθε περίπτωση, μαθήματα που έχουν εξεταστεί επιτυχώς δεν επηρεάζονται από οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή του προγράμματος σπουδών και εμφανίζονται στην καρτέλα του/της φοιτητή/τριας με τα δεδομένα που ίσχυαν την περίοδο που εξετάστηκαν επιτυχώς.