Οι εγγραφές-δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη της Πολυτεχνικής Σχολής

  https://unistudent.duth.gr/

κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 27.11.2019 μέχρι και τη Δευτέρα 9.12.2019.

Παρατηρήσεις:

  1. Οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου επιλέγουν πρώτα κατεύθυνση σπουδών και κατόπιν δηλώνουν τα μαθήματα.
  2. Οι φοιτητές 9ου και μεγαλύτερων εξαμήνων δηλώνουν και τα εαρινά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην πτυχιακή Φεβρουαρίου. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα δήλωσης εαρινών μαθημάτων αφορά μαθήματα που έχουν ήδη δηλωθεί στο παρελθόν. Σε περίπτωση που δεν οφείλονται μαθήματα, αποστέλλεται κενή δήλωση.
  3. Εάν επιθυμείτε να συμβουλευτείτε το πρόγραμμα σπουδών πατήστε εδώ. Σημειώνεται ότι στην τελευταία σελίδα αναφέρονται οι αντιστοιχίες των υποχρεωτικών μαθημάτων των παλαιών προγραμμάτων σπουδών που καταργήθηκαν, συγχωνεύτηκαν ή μετονομάστηκαν με τα μαθήματα του τρέχοντος προγράμματος σπουδών.
  4. Κανόνες δήλωσης μαθημάτων
  • Ο αριθμός και ο τύπος μαθημάτων κάθε εξαμήνου που απαιτούνται να εξεταστούν επιτυχώς, καθορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών που ίσχυε για το ακαδημαϊκό έτος που ο/η φοιτητής/τρια βρισκόταν στο συγκεκριμένο εξάμηνο σπουδών.
  • Τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών παραμένουν στην καρτέλα του φοιτητή στο εξάμηνο που βρισκόταν κατά το ακαδημαϊκό έτος που έπρεπε να δηλωθούν την πρώτη φορά σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που ίσχυε. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή εξαμήνου ή τίτλου μαθήματος δεν επηρεάζει τα υποχρεωτικά μαθήματα.
  • Τα μαθήματα επιλογής ακολουθούν το τρέχον πρόγραμμα σπουδών. Σε περίπτωση που ένα μάθημα επιλογής δηλώθηκε (και δεν εξετάστηκε επιτυχώς) κατά το παρελθόν σε κάποιο εξάμηνο και εντωμεταξύ άλλαξε εξάμηνο, μπορεί να δηλωθεί ως μάθημα επιλογής του νέου εξαμήνου. Επίσης, δεν υπάρχει δυνατότητα εξέτασης σε μαθήματα επιλογής που δεν διδάσκονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
  • Σε κάθε περίπτωση, μαθήματα που έχουν εξεταστεί επιτυχώς δεν επηρεάζονται από οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή του προγράμματος σπουδών και εμφανίζονται στην καρτέλα του/της φοιτητή/τριας με τα δεδομένα που ίσχυαν την περίοδο που εξετάστηκαν επιτυχώς.