Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έως την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, να δηλώσουν τα μεταπτυχιακά μαθήματα, που επιθυμούν να διδαχθούν στο ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο τρέχοντος ακαδ. έτους (2019-2020).

Επισημαίνεται  ότι τα μεταπτυχιακά μαθήματα που θα δηλώσουν οι Υ.Δ. πρέπει να διδάσκονται στο εαρινό εξάμηνο τρέχοντος ακαδ. έτους και να συμπεριλαμβάνονται στα μαθήματα που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους.  Διαφορετικά πρέπει να κάνουν αίτηση αλλαγής μαθήματος με υπόδειξη μαθήματος και σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα.

Οι δηλώσεις μαθημάτων να αποσταλούν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση apapaeva@admin.duth.gr.