Το Φοιτητικό Παράρτημα ΙΕΕΕ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης βρίσκεται μεταξύ των βραβευθέντων «Υποδειγματικών Φοιτητικών Παραρτημάτων» του IEEE Region 8 (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) για το έτος 2019. Το βραβείο αυτό αποδίδεται στα Φοιτητικά Παραρτήματα που λειτουργούν με βάση τους στόχους του ΙΕΕΕ και παρουσιάζουν έντονη και πολυσχιδή δραστηριότητα.

Το Φοιτητικό Παράρτημα ΙΕΕΕ του Δ.Π.Θ. βραβεύθηκε για την υποδειγματική λειτουργία του σε επίπεδο διοίκησης, οικονομικών και προώθησης, καθώς και για τη συμμετοχή του σε διοργανώσεις πανελλήνιου χαρακτήρα, τη συμμετοχή του στο IEEE Region 8 Student and Young Professional (SYP) Congress, καθώς και για την πληθώρα δραστηριοτήτων που διοργανώνει συμπεριλαμβανομένων των σεμιναρίων, παρουσιάσεων, workshops, ημερίδων, εκπαιδευτικών εκδρομών και ομάδων έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το Φοιτητικό Παράρτημα ΙΕΕΕ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης λαμβάνει το παραπάνω βραβείο.