Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Εργαστηρίου Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Καριοφύλλης Πατσίδης, Δημήτρης Κωνσταντίνου και ο Επικ. Καθηγητής Γ. Δημητρακόπουλος έλαβαν το βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας στο συνέδριο Design Automation and Test in Europe, 2019 στη θεματική περιοχή ελέγχου της ορθής λειτουργίας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. H εργασία με τίτλο Error-Shielded Register Renaming Subsystem for a Dynamically Scheduled Out-of-Order Core” προέκυψε σε συνεργασία με ερευνητές της Intel, Xάιφα, Ισραηλ και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στις φωτογραφίες φαίνεται ο Επικ. Καθ. Γ. Δημητρακόπουλος, ΔΠΘ μαζί με τους συνεργάτες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τους κύριους διοργανωτές του συνεδρίου τη στιγμή της βράβευσης.