Για να δείτε την απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ πατήστε εδώ.